Rumunski jezik online dating

The Romainian Leu is the currency in Romania (RO, ROM). The RON conversion factor has 5 significant digits.

PREVOD PRAVNIH I SUDSKIH DOKUMENATA: Ugovori; Tenderska dokumentacija; Zapisnici; Tužbe; Rešenja; Odluke; Pravilnici; Izvodi iz sudskog registra preduzeća; Finansijski izveštaji; Revizorski izveštaji; Fakture; Sertifikati; Međunarodne dozvole; Punomoćja; Prevođenje zakonodavstva EU.

PREVOD LIČNIH DOKUMENATA: Izvodi iz matičnih knjiga; Potvrde o državljanstvu; Uverenja o prebivalištu; Diplome; Diplomski radovi; Svedočanstva; Prepis ocena i nastavni plan; Biografije; Zahtevi za dobijanje viza; Dozvole za boravak; Radne dozvole; Potvrde o stanju računa u banci; Lične karte; Vozačke dozvole; Pasoši; Medicinski nalazi i dr.

Jako je važno da znate da sarađujete sa timom koji je pozdan.Potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju dokumenta za koji Vam je potreban prevod.Dostava i preuzimanje dokumenata obavlja se u našim poslovnim prostorijama na Vračaru, radnim danima od 9 do 17 časova.Ukoliko niste u mogućnosti da dođete u navedeno vreme ili niste iz Beograda, dokumenta možete dostaviti poštom na adresu naše kancelarije ili elektronskim putem na: [email protected] [email protected] (HAŠKI PEČAT) se izdaje u Prvom osnovnom sudu, Bul. Ukoliko niste sigurni da li je za Vaš dokument neophodan Apostille pečat, kontaktirajte odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć, 011/655-37-24 (radnim danima od 7.30 do 15.30h).Preporučujemo da prilikom donošenja dokumenata na prevod, naglasite način overavanja i svrhu za koju se izdaje prevod jer sudski tumač garantuje za istinitost prevoda dok ostali zahtevi nisu u njegovoj nadležnosti.

Search for rumunski jezik online dating:

rumunski jezik online dating-66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “rumunski jezik online dating”